ข่าวสาร

ข่าวสาร

สาระทั่วไป

ROMANTIC PRELUDE ลำนำรักข้างกำแพง

ROMANTIC PRELUDE ลำนำรักข้างกำแพง

เรื่องย่อ : ดีไซน์เนอร์ดอกไม้ดาวรุ่งกับคนถ่ายรูปข้างห้อง ซีรี่ส์ไทย เริ่มมีใจให้กันผ่านเสียงในชีวิตประจำวันที่ได้ยินทะลุกำแพงซึ่งกันทั้งสองไว้